Prof. Przemysław Wojtaszek

Ph.D. Krzysztof Leśniewicz
Ph.D. Michal Rurek
Ph.D. Anna Kasprowicz-Maluśki
Ph.D. Tomasz Skrzypczak
Ph.D. Michał Knopkiewicz

M.Sc. Magdalena Czołpińska
M.Sc. Rafal Krela
M.Sc. Wojciech Kwiatkowski
M.Sc. Shraddha Wadurkar

M.Sc. Grzegorz Pietkiewicz


Former members
by michoo