Michał Knopkiewicz

PhD, Technician
E-mail: michal.knopkiewicz@amu.edu.pl
Phone: +48 61 829 5971
Room 1.107a

Research interest
Involved in:
Grant NCN no. 2015/17/N/NZ9/01103
Analiza ekspresji genów związanych z metabolizmem ściany komórkowej u odmian grochu (Pisum sativum) charakteryzujących się różnymi parametrami mechanicznymi łodygi, zawartością ligniny oraz odpornością na wyleganie
Principal investigator: Ph.D. Michał Knopkiewicz The project runs from 2016 - 2018

by michoo